ក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំ ៖ជ័យលាភីលេខ១ មេដាយមាសផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ថ្នាក់ទី​១២ ទូទាំងប្រទេស ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤


photo4ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំ​ យុវជន​ និងកីឡា​ តែងតែរៀប​ចំ​ឲ្យមាន​ការប្រជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៤ ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និង​រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និង ទី១២ក្នុងខែមេសា​ បន្ទាប់ពី​រាជធានីខេត្ត​នីមួយ​ៗ​ជម្រើស​បាននូវ​បេក្ខជន​ឆ្នើម​សម្រាប់​ចូលរួម​ការ​ប្រឡង​ថ្នាក់​ជាតិ​ដោយ​ឡែក​ឆ្នាំនេះ ការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសបាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅអនុវិទ្យាល័យសម្ដេចឪ​ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនា​សម័យ​ប្រឡងថ្ងៃ​ទី​ ០១ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៤

ក្មួយ​ស្រី​ខ្ញុំ គង់ រតនធីតា​ អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​១មេដាយ​មាស​ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ​ ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​និង​ជា​ជ័យលាភីលេខ​១មេដាយ​មាស​ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ​ ថ្នាក់ទី​១២​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​នេះ​។​ តាម​រយៈ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើស​រើស​សិស្ស​ពូកែ​ទាំង​ពីរ​លើក​ដែល​នាង​បាន​ចូលរួម​ បញ្ជាក់​ឲ្យ​ឃើញ​ថានាង​នៅតែ​រក្សា​បាន​នូវ​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ១ដដែលនៅ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​ថ្នាក់​ជាតិ​នេះ​។

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា បាន​រៀបចំ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​សិស្ស​ពូកែ​ទូទាំង​ប្រទេស​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៤ ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍​ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និង​រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២ ដែល​មាន​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ គឺ​ចាប់​ពី​ថៃ្ង​ទី​១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៤ ដែល​មាន​បេក្ខជន​ចូល​រួម​ចំនួន ៤៨០នាក់ ស្រី ២១០នាក់ មក​ពី​ទូទាំង​ប្រទេស ។ ជា​លទ្ធផល​ក្នុង​ចំណោម​បេក្ខជន​គ្រប់​មុខវិជ្ជា​ទាំង​ពីរ​កម្រិត​ ថ្នាក់ក្រសួង​ជ្រើសរើស​បាន​ជ័យ​លាភី​ចំនួន​១០នាក់ ក្នុង​មួយ​មុខវិជ្ជា ​ក្នុង​មួយ​កម្រិត​ថ្នាក់លើក លែង​តែ​មុខវិជ្ជា​រូបវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​៩ ក្រសួង​ជ្រើសរើស​បាន​តែ ៨​នាក់ សរុប​៥៨​នាក់ ស្មើ​នឹង ៤១.៣៧%។

សូម​អបអរសាទរ​ចំពោះ​ប្អូន​ៗ​ ក្មួយៗ​ជាជ័យលាភី​ទូទាំង​ប្រទេស​ទាំងអស់​ ដែល​ទទួល​បាន​នូវ​លទ្ធ​ផល​គួរ​ជាទី​មោទន​ សម្រាប់​សង្គម​ជាតិ​ រាជធានីខេត្ត​ សាលារៀន​ គ្រួសារ​ និង ខ្លួនឯងផ្ទាល់។

រូបភាពក្នុងពិធីប្រកាសលទ្ធផល៖

This slideshow requires JavaScript.

អតីត​ជ័យលាភីកាល​ថ្នាក់​ទី​៩​ ឆ្នាំ​២០១១ផ្សេងទៀត​​ដែល​បាន​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤​នេះ​ ៖

 • ក្មួយស្រី គង់ រតនធីតា ជ័យលាភីលេខ​១មេដាយ​មាស​ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ​ ថ្នាក់ទី​១២​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ និង​ជាអតីត​ជ័យលាភី​លេខ​១មេដាយ​មាស​ផ្នែក​អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ​ ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

 • ប្អូនស្រី​ ជេត ឆរីវណ្ណ​ ៖ ​ជ័យលាភីលេខ​១មេដាយ​មាស​ផ្នែក​គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៦​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

 • ប្អូនស្រី​ លី សុកញ្ញា ៖ ជ័យលាភីលេខ​១មេដាយ​មាស​ផ្នែក​រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៨​ផ្នែករូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

 • ប្អូនប្រុស​ សួន សុវឌ្ឍនា ៖​ ជ័យលាភីលេខ​២មេដាយ​ប្រាក់​ផ្នែក​រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​១មេដាយ​មាស​​ផ្នែក​រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

 • ប្អូនស្រី​ ឌុំ រីដា ៖​ ​ជ័យលាភីលេខ​៩​ផ្នែក​​អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ​ថ្នាក់ទី​១២​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៩​ផ្នែក​​អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ​​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

 • ប្អូនប្រុស​ យិន ចំណូល ៖ ជ័យលាភីលេខ​៩​ផ្នែក​គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៧​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១

 • ប្អូនប្រុស​ ហួន លីហួរ ៖ ជ័យលាភីលេខ​៨​ផ្នែក​គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៣​ មេដាយសំរឹទ្ធ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​

 • ប្អូនប្រុស​ គីម គីណាល់៖​ ជ័យលាភីលេខ​​ផ្នែក​រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៣មេដាយសំរឹទ្ធ​ផ្នែក​រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

 • ប្អូនប្រុស​ ឈីវ សិសាង ៖​ ជ័យលាភីលេខ​៣មេដាយសំរឹទ្ធ​ផ្នែក​រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៤​ផ្នែក​រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១

 • ប្អូនប្រុស​ វុន វាសនា ៖​ ជ័យលាភីលេខ​​ផ្នែក​រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៦​ផ្នែក​រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

 • ប្អូនប្រុស​ ពេជ្ជ ដេវីដ ៖​ ជ័យលាភីលេខ​៤​ផ្នែក​រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី​១២​ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៤​ នេះ​ និង​ជា​អតីត​ជ័យលាភី​លេខ​៩​ផ្នែក​រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី​៩​ ទូទាំងប្រទេស​ក្នុងឆ្នាំ២០១១​​

ប្រកាសស្ដីពីការទទួលស្គាល់សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៤ ៖

photo5 photo6 photo7 photo8

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ជ័យលាភីសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស

photo10 photo11

អត្ថបទទាក់ទង៖ ក្មួយស្រីរបស់ខ្ញុំ ៖ ជ័យលាភីលេខ១ មេដាយមាសផ្នែក អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ថ្នាក់ទី​៩ ទូទាំងប្រទេស ក្នុងឆ្នាំ ២០១១

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on April 9, 2014, in ផ្ទាល់ខ្លួន and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 10 Comments.

 1. មាន​តែ​រូប​វិទ្យាទេនៅសល់បានច្រើនពីទី ៩ បើខ្មែរនិងគណិត ដូរមុខច្រើន ។

  • ត្រូវហើយលោកប្អូន ! ចំណេះដឹងនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ មិនដូចគ្នាទេ គ្មានអ្វីអមត:នោះទេ…..តែក៏នៅតែសរសើរប្អូនៗ ក្មួយៗ ដែលនៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ ទោះបីប្រែប្រួល មិនដូចកាលពី៣ឆ្នាំមុនក៏ដោយ។

   • សរសើរខ្លាំងណាស់ ព្រោះខ្ញុំឥតដែលស្គាល់ជាតិសិស្ស​ពូកែទេ ។ ស្គាល់​តែ​ជាតិ standing out student 😀

   • ខ្ញុំបានត្រឹមខេត្ត តែបរាជ័យទូទាំងប្រទេស 😀 តាម៉ាប់អន់ខាងហ្នឹង ប៉ុន្ដែអាចពូកែផ្នែកផ្សេងៗទៀត ។

   • រៀនអីគ្មានចេះទេ ។ ចេះតែស្ទើរៗ ។

   • ស្ទើរអ៊ីចឹង មានន័យថាចេះបានច្រើនមុខ 😀

   • គេ​ថា​ ចេះដប់មិន​ស្មើ​ប្រសព្វ​ ១ ឬ ចេះអី​ចេះ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ ប្រាក់​រត់​រក​ហៅ ។ អញ្ចឹងបានសរុបមកថា ខ្ញុំឥតមាន​ប្រាកដ​អីទេ ។

   • ហាហា​!​ ស្រុកខ្មែរទាល់តែចេះច្រើនមុខ ទើបរស់

   • បើ​អែបអបលុតក្រាបឥតចេះសោះ

   • ចេះច្រើនមុខមិនមែនមានន័យដូច្នោះទេ មានន័យថាមានជំនាញក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវ។ បើមួយមុខរកការងារមិនបានធ្វើ យើងរកមួយមុខទៀត

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: