ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖​​ កាំ និង កម្ម


កាំសប្ដាហ៍នេះ​ខ្ញុំ​លើក​យក​ពាក្យ​ចំនួន​ពីរ​ទៀត​ ដែល​មាន​សូរ​ដូច​គ្នា​ប៉ុន្តែ​ន័យ​នៃពាក្យ​ខុស​គ្នា​មក​បង្ហាញ​ជូន​ដល់អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ដើម្បី​បានជា​គតិ​​  និង​ ជា​ប្រយោជន៍​ក្នង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ពាក្យ​ពេចន៍​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ និង​ សម្រាប់​ជា​ការ​ពិចារណា​ទាំង​អស់​គ្នា​ក្នុង​ ភាសា​ជាតិ​យើង​។​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ​ទាំង​ពីរនេះ​ ៖

កាំ(កិ)​  អ្វីៗ​ដែល​រៀប​ជា​ជាន់, ជា​ថ្នាក់​សម្រាប់​ទល់,សម្រាប់​ទ្រ,សម្រាប់​រង ។​ ឧទាហរណ៍​៖​​ កាំ​ជណ្ដើរ, កាំ​រទេះ, ​កាំជ្រួច, កាំភ្លើង​ ជា​ដើម  

កម្ម(បា.សំអំពើ​ ទោះ​អំពើ​ល្អក្ដី អាក្រក់ក្ដី ក៏ហៅថាកម្ម​។  ឧទាហរណ៍៖  កម្ម​ជា​កុសល​  កម្ម​ជាអកុសល​  ទទួល​រង​កម្ម​  តាមកម្ម ចុះ​ គឺ​ទទួល​រង​តាម​អំពើ​ដែល​ខ្លួន​បានធ្វើ​បាន​សន្សំ​មក​ហើយ​។

ដោយ៖​ បូណា

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on September 23, 2013, in ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: