ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖ កាប់ និង កប្ប


កាប់សប្ដាហ៍នេះ​ខ្ញុំ​លើក​យក​ពាក្យ​ចំនួន​ពីរ​ទៀត​ ដែល​មាន​សូរ​ដូច​គ្នា​ ប៉ុន្តែ​ន័យ​នៃ​ពាក្យ​ខុស​គ្នា​មក​បង្ហាញ​ជូន​ដល់អ្នក​ទាំងអស់គ្នា​ដើម្បី​បានជា​គតិ​​  និង​ ជា​ប្រយោជន៍​ក្នង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ពាក្យ​ពេចន៍​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ និង​ សម្រាប់​ជា​ការ​ពិចារណា​ទាំង​អស់​គ្នា​ក្នុង​ ភាសា​ជាតិ​យើង​។​ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អត្ថន័យ​នៃ​ពាក្យ​ទាំង​ពីរនេះ​ ៖

កាប់​ (កិ)​  ប្រហារ​ដោយ​គ្រឿង​អាវុធ​មាន​មុខ​មុត​ មាន​ដាវ និង​ កាំបិត​ជាដើម​។ ឧទាហរណ៍៖ កាប់ឈើ កាប់ដី  កាប់​មួយ​ដាវ ។

កប្ប (បា.សំកាល​ដែល​តាំង​នៅ​យូរ​អង្វែង​។​ ឧទាហរណ៍៖ អស់​មួយកប្ប   ដើម​កប្បព្រឹក្ស (ជា​ឈ្មោះ​ឈើ​វិសេស​របស់​ព្រះឥន្ទនៅ​ជាន់​តាវតឹង្ស)

ដោយ៖​ បូណា

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on August 31, 2013, in ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: