បង្អែមក្លែមរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ដ្រ


ថ្ងៃនេះ មានពេលទំនេរខ្លះដើម្បីអានសៀវភៅមួយចំនួន ទុកគ្រាន់ជាគតិគ្រាន់បាននិទានប្រាប់ក្មួយៗ នៅ ក្នុងផ្ទះ បើមិនអញ្ជឹងទេពេលវាសួរឆ្លើយឥតចេះខ្មាសក្មេងណាស់។ មានពីរបីក្បាលសៀវភៅដែលបានអាននៅថ្ងៃនេះ ក្លែមជាមួយបង្អែមមួយចាន គឺបបរគ្រាប់ត្នោត ញ៉ាំបណ្ដើរ អានបណ្ដើរ ស្រក់ទឹកមាត់ដាក់សៀវភៅបណ្ដើរ 😛

IMG_1667

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on December 23, 2012, in ផ្ទាល់ខ្លួន and tagged . Bookmark the permalink. 10 Comments.

  1. ទើបមើលឃើញ ឃើញហើយកូរពោះឃ្លានត្នោតខ្ចីណាស់

    • ដាក់យូរហើយ ម្ចាស់បងខ្ញុំទោ?បតែឃើញណ៎!! ឥឡូវក៏ឃ្លានដែរ 😀

  2. អត់សូវ​ចូលចិត្តអានរឿង​អញ្ចឹងទេ ចូលចិត្តតែអាន​រឿងនិទាន ។ ចុះបបរត្នោត​ គ្រាប់ត្នោត​ចិតអី ធំ ៗ​ម្លេះ?

    • 😀 😀 ដឹងរឿងនិទានច្រើនកុំនិទានឲ្យតែក្មួយៗ ត្រូវនិទានឲ្យប្អូនឯណេះផង (បើបានល្ងាចឡើងម្ចាស់បង និទានរឿងឲ្យស្ដាប់បែបគេងលក់ស្រួលហើយ) ។ បបរត្នោតដែលយក្សទទួលទានត្រូវតែធំជាងគេបន្ដិចចឹងហើយអ្នកបង តូចៗពេកដូចជាស្ទើរមាត់ ដាក់ទៅវាមិនពេញ⁣ 😛

  3. មានមួយក្បាលដូចគ្នា កម្ពុជាក្រោម អំណាចគ្មានខ្មែរក្រោម។ ខ្ញុំអានបានតែពីរដងទេ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: