សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ “ ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់ជាតិ ” ( National Clearing System ) ជាផ្លូវការ


Announcement

Advertisements

Posted on December 12, 2012, in ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស and tagged , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. នៅតែអត់យល់តាដែលហ្នឹង !!!!!

    • ឧទាហរណ៍៖ ក្មួយនីតាមានគណនីនៅធនាគារក្រុងថៃ រីឯក្មួយម៉ានេត្រមានគណនីនៅធនាគារបាងកក។ ម៉ានេត្របានលក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិចមួយទៅឲ្យនីតា ពេលនោះនីតាមិនឲ្យជាសាច់ប្រាក់ទៅម៉ានេត្រទេ តែនាងបានចេញជាមូលប្បទានបត្រដែលមានទឹកប្រាក់ច្បាស់លាស់ជំនួសក្រដាសប្រាក់។ ក្រោយពីទទួលមូលប្បទានបត្ររបស់នីតាដែលមានគណនីនៅធនាគារក្រុងថៃនោះ ម៉ានេត្រអាចយកទៅបើកប្រាក់នៅធនាគារក្រុងថៃដោយផ្ទាល់ក៏បាន ឬ បញ្ជាទៅធនាគារបាងកកដែលខ្លួនមានគណនីនោះឲ្យទារប្រាក់ពីធនាគារក្រុងថៃជំនួសខ្លួនរួចផ្ទេរចូលគណនីខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅពេលដែល ម៉ានេត្រយកមូលប្បទានបត្រធនាគារក្រុងថៃរបស់នីតា ទៅឲ្យធនាគារបាងកករបស់ខ្លួន ហើយព្រឹកឡើងធនាគារបាងកក នឹងយកមូលប្បទានបត្រនោះ ទៅជួបជុំគ្នាជាមួយបណ្ដាធនាគារពាណិជ្ជផ្សេងៗ រួមមានធនាគារក្រុងថៃផង នៅធនាគារកណ្ដាលថៃ(ធនាគារជាតិថៃ)ដើម្បីធ្វើការទូទាត់សាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនរៀងៗខ្លួន។ ក្នុងដំណើរនោះធនាគារក្រុងថៃរបស់នីតានឹង ទូទាត់សាច់ប្រាក់ មកឲ្យធនាគារបាងកករបស់ម៉នេត្រ ដោយបង្វិលប្រាក់ពីគណនី នីតា មកគណនីរបស់ម៉ានេត្រ ក្នុងន័យហ្នឹង គេហៅថាដំណើរការផាត់ទាត់ ៕ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា មានដំណើរហ្នឹងយូរមកហើយ ប៉ុន្ដែថ្ងៃនេះយើងដាក់ឲ្យប្រើប្រព័ន្ធទំនើប ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ។ យល់ខ្លះឬនៅម្ចាស់បង?

  2. គេធ្វើអីទៅ អត់យល់ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: