ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖ ខ្មែរនីយកម្ម ខេមរនីយកម្ម និង ខេមរយានកម្ម


ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យចំនួន ៣⁣ មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលក្នុងនេះរួមមានពាក្យដូចជា ៖ ខ្មែរនីយកម្ម  ខេមរនីយកម្ម⁣ និង ខេមរយានកម្ម ។ ពាក្យថានីយកម្មគឺជាពាក្យបាលីដែលមាន ន័យ ថាធ្វើឲ្យ​ទៅជា។តាមរយៈនេះយើងអាចផ្សំពាក្យខ្មែរ ឬ បាលីមួយចំនួនជាមួយនឹងពាក្យផ្សេងទៀត​ដើម្បី​បង្កើតបាន​ ជាពាក្យថ្មីមួយមានអត្ថន័យ​គ្រប់គ្រាន់​សមស្របអាចទទួលយកបានក្នុងភាសាជាតិរបស់ យើង។​ ខាងក្រោម​នេះគឺជាសេចក្ដីពន្យល់អំពីន័យនៃពាក្យទាំង ៣ ៖

ខ្មែរនីយកម្ម មានន័យថាធ្វើឲ្យទៅជាខ្មែរ។ ពាក្យនេះកើតចេញពីការផ្សំរវាង ពាក្យជាភាសាខ្មែរ ខ្មែរបូកនឹងពាក្យជា ភាសាបាលីនីយកម្ម។ពាក្យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង​ដោយបណ្ឌិតអក្សរសាស្ដ្រខ្មែរ ជំនាន់ថ្មី។

ខេមរនីយកម្ម ក៏មានន័យថាធ្វើឲ្យទៅជាខ្មែរដែរ ។ពាក្យនេះកើតចេញពីការផ្សំ រវាងពាក្យជាភាសាបាលី ខេមរៈបូកនឹង ពាក្យជាភាសាបាលី នីយកម្ម។ ពាក្យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក សាស្ដ្រចារ្យបណ្ឌិត កេង វ៉ាន់សាក់ នាសម័យ មុន។

ខេមរយានកម្ម មានន័យថាការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរជាយាន។ នាសម័យដើម អត្ថបទផ្សេងៗក្នុងវិស័យអប់រំភាគ​ច្រើនសុទ្ធតែជា ភាសាបរទេស ពិសេសភាសាបារាំងភាគច្រើន អាស្រ័យហេតុនេះការធ្វើ ខេមរយានកម្មគឺមានន័យ​ថាយើងបកប្រែពាក្យ ពីភាសាបរទេសមានបារាំងជាដើមមកជាភាសាខ្មែរ ហើយទុកជាយាន សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ​ជំនាន់ក្រោយដើម្បីរៀន សូត្រ តទៅ មុខទៀត។ពាក្យនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសាស្ដ្រចារ្យបណ្ឌិត កេង វ៉ាន់សាក់ នាសម័យ មុន។

សរុបសេចក្ដីមក ពាក្យថា ខ្មែរនីយកម្មនិង ខេមរនីយកម្ម មានអត្ថន័យដូចគ្នា ប៉ុន្ដែយើងអាច​ប្រើប្រាស់បាន នៅក្នុងបរិបទខុសគ្នា។ ពាក្យទាំងពីរខាងលើ ខ្ញុំយល់ឃើញថាមានភាពត្រឹមត្រូវដូចគ្នា អាចទទួលយកបាន ទាំងពីរ​ពាក្យក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាជាតិយើង។ បណ្ឌិតសម័យដើមលោកផ្ដោត​លើ​ការបូកភាសាបាលីនិងបាលី ដោយមិន​ចង់​ប្រើភាសាខ្មែរទៅបូកជាមួយបាលីដែលមិនត្រូវក្បួន ប៉ុន្ដែបណ្ឌិតសម័យថ្មីលោកគិតទៅលើបរិបទ នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យ ដូច្នេះត្រូវម្យ៉ាងដែរ។ ទាំងពីរពាក្យនេះ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ន័យ​គ្រប់គ្រាន់អាចទទួលយកបាន ហើយសមស្របនឹងភាសាជាតិយើង។ រីឯពាក្យ ខេមរយានកម្ម មានន័យជាការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរជាយានក្នុងការសិក្សា ព្រោះពីមុនអត្ថបទភាគច្រើន​ជា​ភាសា​បារាំង ដូចជា៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ជាដើមដែលទាមទារ ឲ្យយើងប្រែសម្រួល មកជាភាសាខ្មែរដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកសិក្សាទូទៅ។

ដោយ៖ បូណា

អត្ថបទទាក់ទង៖

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on November 18, 2012, in ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 9 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: