លទ្ធផលប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន ឬ គ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ


ភ្នំពេញ៖⁣ លទ្ធផលនៃការប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន ឬគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ សម័យប្រឡងថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា⁣⁣ ឆ្នាំ២០១២ បានបិទ ផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីព្រឹកមិញនេះ នៅបរិវេណ សាលាគរុកោសល្យមត្តេយ្យមជ្ឈិមរាជធានីភ្នំពេញ និង បិទផ្សាយតាមខេត្តនានានៅថ្ងៃបន្ទាប់។ តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ ឆ្នាំ២០១២ នេះជ្រើសរើសចំនួន ៦០០នាក់ ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីបានចូលរៀន នៅមជ្ឈមណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ ទាំង ៦ រួមមាន៖ រាជធានីភ្នំពេញ⁣ កណ្ដាល  ព្រៃវែង  តាកែវ  បាត់ដំបង   និង កំពង់ចាម។ លទ្ធផលឆ្នាំនេះគិតជាមធ្យមក្នុងមួយបន្ទប់ ២៥នាក់ ជាប់ច្រើនបំផុត ៣ ទៅ ៤នាក់ ទាំងអ្នកជាប់ស្ថាពរ និង⁣ជាប់បម្រុង៕

ខាងក្រោមនេះជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗ ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញដូចតទៅ៖

ទិដ្ឋភាពការមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន

ទិដ្ឋភាពក្នុងបរិវេណសាលាករុកោសល្យមត្តេយ្យមជ្ឈិម

ទិដ្ឋភាពការមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន

ទិដ្ឋភាពការមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន

ទិដ្ឋភាពការមើលលទ្ធផលនៃការប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន

លទ្ធផលបន្ទប់មួយចំនួននៃបេក្ខជនសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលភូមិភាគខេត្តកណ្ដាល

លទ្ធផលបន្ទប់មួយចំនួននៃបេក្ខជនសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលភូមិភាគខេត្តកំពង់ចាម

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on November 9, 2012, in ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស, វិស័យអប់រំ and tagged , , , . Bookmark the permalink. 4 Comments.

    • អតីតគ្រូបរិញ្ញាបត្រ តែឥឡូវផ្អាកអាជីពនេះហើយ

      • ឱ លោកគ្រូអើយ មានពាក្យខ្លះនិយាយទៅប៉ះពាល់មិន សមរម្យអីសូមកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីណា៎!

      • ហាហា ឥតបញ្ហាទេបង តែឥឡូវអាជីពហ្នឹងផ្អាកហើយ បងនិយាយអីក៏និយាយទៅ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: