អបអរសាទរ ខួបទី៥៩បុណ្យឯករាជ្យជាតិ​ ៩វិច្ឆិកា


ថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ គឺជាខួបទី៥៩ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ។​ បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិជាទិវាមួយ​ដ៏​ធំ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ត្រូវ​បាន​ប្រារព្ធ​ឡើង​ដើម្បី​រំឭក​នូវ​គុណូបការៈ​ដល់​យុទ្ធជន យុទ្ធនារី​ខ្មែរ ដែល​បាន​ពលី​ជីវិត​ដើម្បី​ជាតិ​មាតុភូមិ​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ ឈានទៅដល់ការ​ដណ្តើម​បានឯករាជ្យ​ភាព​ពេញលេញ​ពី​ប្រទេស​បារាំង​។ ក្នុងរយៈពេល៩០ឆ្នាំ បារាំង​បាន​ធ្វើ​ជា​អាណាព្យាបាលប្រទេស​កម្ពុជា គឺគិតចាប់តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៨៦៣ រហូតដល់​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៥៣​។​​ គិតមកដល់ថ្ងៃនេះកម្ពុជា​យើងទទួលបាន​ឯករាជ្យ​៥៩ឆ្នាំ​ហើយ ។

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on November 7, 2012, in បុណ្យជាតិ and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: