មរណទុក្ខ របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា ចំពោះព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិ


 

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on October 18, 2012, in ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. ស៊ុម​នឹង​គេ​ប្រើ​សម្រាប់​តែ​ព្រះ​សង្ឃ​ទេ។ អរគុណ

    • អរគុណលោក ត្រឹមត្រូវហើយ​ ដោយសាររកមិនបានទើបដាក់ស៊ុមនេះទៅ

  1. Pingback: សារ​រំលែក​ទុក្ខ​របស់​អគ្គលេខាធិការ​ អ.ស.ប និង ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ប្រទេស​ជា​មិត្ត « កោះធំសូមស

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: