វីដេអូការមកដល់នៃព្រះបរមសព ព្រះករុណា​សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ​ នៃកម្ពុជា


ចុចទីនេះដើម្បីមើលទិដ្ឋភាពទាំងស្រុង

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on October 17, 2012, in ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: