ដំណើរទៅស្រុក


ព្រឹកស្អែកនេះជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី ១៣  ខ្ញុំនឹង⁣ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះ⁣ ដើម្បីចូលរួមបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ⁣ដែលនៅសល់ត្រឹមតែ ៣ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ⁣ ។ អ្នកភូមិវ៉ើតប្រេស⁣ សំណាងល្អ ក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌទាំងអស់គ្នា !!! ខាងក្រោមនេះជាផ្លូវត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះ ៖

ផែនទីធ្វើដំណើរព្រឹកស្អែក

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on October 12, 2012, in កាន់បិណ្ឌ និង ភ្ជុំបិណ្ឌ, ផ្ទាល់ខ្លួន and tagged , , . Bookmark the permalink. 32 Comments.

  1. ទើបនឹងឃើញសំនួរបូណា មិនដឹងជាវតប្រេសមានបញ្ហាអីទេ អត់មានជូនដំណឹងថាមានគេតបសោះ បើម៉ានង៉ៃមុនវិញ បើកមិនចេញតែម្ដង ។

  2. ជូនពរសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវ សុខសប្បាយ និងរីករាយនាឱកាសជួបជុំបុណ្យនេះ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: