ទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោក ០៥ តុលា ២០១២ – World Teachers’ Day 05 October 2012


ទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោក⁣ ប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃទី⁣ ០៥ ខែ តុលា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៤ មកម្ល៉េះ ។         ទិវានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ    អង្គការយូណេស្កូ (UNESCO) សម្រាប់រំលឹកដល់គ្រូបង្រៀនទូទាំងពិភពលោក។ ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ការបន្ដអប់រំឲ្យមានគុណភាពសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយទៅ  អនាគត តាមរយៈគ្រូបង្រៀន។

ដើម្បីអបអរសាទរទិវានេះ ខ្ញុំំមានកំណាព្យមួយដែលមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោម៖

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on October 5, 2012, in កំណាព្យ, គ្រូបង្រៀន, វិស័យអប់រំ, អន្ដរជាតិ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Pingback: Anonymous

  2. Pingback: Anonymous

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: