ទំនួញប្រេត


ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី ០២ !!!​ តើអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាទៅបានប៉ុន្មានវត្តហើយ​ ?

ដោយ៖ លោក ពេជ្រ សុខា

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on October 2, 2012, in កាន់បិណ្ឌ និង ភ្ជុំបិណ្ឌ, កំណាព្យ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 8 Comments.

  1. ត្រូវ​ធើ្វជាសិស្សល្អ​ កូនល្អ​ ពលរដ្ធ​ល្អ ក្នុង​ សង្គម ទើប​មាន​ន័យ។

    • ប្រាកដណាស់!! បើមិនបានជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនទេ កុំបំផ្លាញសង្គមជាតិ

  2. នាង​ខ្លុំមិន​សប្បាយ​ចិត្តទេ​ពេល​ដែល​បាន​លឺកំណាព្យ។ដូច្នេះយើង​ត្រូវធើ្វ​បុណ្យទាំង​អស់គ្នា​ពិព្រោះថាអ្នក​មានគុណសំខាន់បំថុត

    • គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឮវានោះទេ ប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដើម្បីក្រើនរំឭកដល់ជនទាំងឡាយដែលភ្លេចខ្លួន មិនគិតគូរដល់អ្នកមានគុណ។ 😀 អរគុណសម្រាប់មតិចូលរួម

  3. 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: