ប្រកាសរបស់ ក្រសួងអប់រំ


ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០០៩-២០១០ នេះ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ជ្រើសរើសគរុនិស្សិតកម្រិតឧត្តម (បរិញ្ញា+១) ជំនាន់ទី ១៥ ចំនួន ៧០០ នាក់ ក្នុងនោះឯកទេសព័ត៌មានវិទ្យា និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ចំនួន ៦០ នាក់ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំ។ ការលក់ និង ដាក់ពាក្យនឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការប្រឡងបញ្ចប់របស់ជំនាន់ទី ១៤ (១១​សីហា ២០០៩)។

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on July 27, 2009, in ផ្ទាល់ខ្លួន. Bookmark the permalink. 7 Comments.

 1. ចំនួនជ្រើសរើស មានកម្រិត បើចង់ដឹងគុណភាព ត្រូវប្រឡងចូលឲ្យបានសិន ទើបមានសិទ្ទិ ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបាន​ ។

  • មុខវិជ្ជានេះ ខ្ញុំបានប្រឡងជាប់កាលពីឆ្នាំ ២០០៨ ដែរ។​ មានអីវិញ្ញាសារវាគួរសមដែរតើ។
   សាកបានដឹង។

 2. ឯកទេសព័ត៌មានវិទ្យា និង ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ចំនួន ៦០ នាក់

  • តិចណាស់ ចំពោះមុខវិជ្ជា ភាពជាអ្នកដឹកនាំ យើងចង់បានដល់ទៅ៦០០នាក់
   ឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំ!

   តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំចង់ដឹងគុណភាពទ្រឹស្តីនៃការបង្ហាត់ តើមានដល់
   កម្រឹតណា?

 3. ពិតជារើសគ្រូច្រើនមែនឆ្នាំនេះ។ តើឆ្នាំនេះរើសមុខវិជ្ជា leadership ដែរអី?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s