សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង


កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសន​បណ្ឌិត្យ​បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​បើក​​វេទិកា​អក្សរសាស្ត្រ​ ខ្មែរ​ជា​ផ្លូវ​ការ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ជា​រៀងរាល់​ពីរ​ដង​ក្នុង​មួយ​ខែ។ ជាមួយ​គ្នា​នោះ​ផង​ដែរ​ វិទ្យាស្ថាន​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​នូវ​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​អេឡិចត្រូនិក​កំណែ​ទី ២ សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។
សូម​ចុច​ទី​នេះ​ (click here) ដើម្បី​ទាញ​យក​កម្ម​វិធី​វចនានុក្រម​ខ្មែរ
Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on June 9, 2009, in ផ្ទាល់ខ្លួន, ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. It is great to hear that.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s